Aktuální zprávy

Jak budou probíhat letošní “muzikálové” Ceny Thálie? Ondřej Kepka vysvětlil podrobnosti


Prezident Herecké asociace Ondřej Kepka informoval, že letošní ročník Cen Thálie se uskuteční opět tradičně v historické budově Národního divadla a představil změny ve statutu Cen Thálie pro aktuální ročník.

Cena Thálie je ocenění udělované Hereckou asociací za mimořádné umělecké jevištní výkony v oblasti divadelního umění.

Vyhlášení výsledků 27. ročníku Cen Thálie proběhne 14. listopadu 2020 od 20:00 hodin v budově Národního divadla v Praze. Hlavním partnerem bude společnost Intergram.

Moderátorem večera bude opět Václav Moravec. Partnerem bude tradičně Česká televize, která bude vysílat přenos na ČT1 ve 20:00 hodin. Dalším partnerem bude Český rozhlas, kde bude 15. listopadu 2020 v 11:00 hodin na programu ČRo Dvojka odvysílán speciální hodinový diskusní pořad “Po udílení Cen Thálie“, který bude osobně moderovat Ondřej Kepka za účasti některých vítězů. V jednání je i speciální vysílání pořadu TOBOGAN a nově by měla vzniknout spolupráce s regionálními stanicemi ČRo, které by se věnovaly nominovaným ze svých regionů.

Nominace na Ceny Thálie budou zveřejněny na tiskové konferenci k Cenám Thálie 14. října 2020 od 14:30 v Národním divadle.

Ceny Thálie, Herecká asociace, Intergram, Ludvík Bohman (ředitel Intergram) a Ondřej Kepka (prezident Herecké asociace)

Ludvík Bohman (ředitel Intergram) a Ondřej Kepka (prezident Herecké asociace)


Schéma letošního ročníku Cen Thálie

Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry

V kategorii cen za mimořádný umělecký jevištní výkon bylo stanoveno hodnocené období v rozmezí od 1. června 2019 do 30. června 2020, tak aby byla obsažena celá divadelní sezona 2019/2020. V následujících ročnících bude hodnotící období v rozmezí od 1. července předcházejícího roku do 30. června roku, ve kterém se ceny udělují. Ve výjimečných případech může odborná porota rozhodnout o zařazení červnové premiéry do následujícího hodnoceného období.

Rozhodování o udělení ceny za mimořádné umělecké jevištní výkony (Cena Thálie) je svěřeno výhradně odborným porotám, jmenovaným prezidiem Herecké asociace.

Členové odborné poroty pro kategorii Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry pro divadelní sezónu 2019/2020 jsou: Pavel Bár, Zdeněk Barták (předseda), Milan Bátor, Radek Janda, Oldřich Kříž, Jiří Landa, Ludmila Machytková, Jolana Nováková, Miroslav Ondra, Michael Prostějovský a Vítězslav Sladký.

Na základě své průběžné práce provede odborná porota nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku zhodnocení jevištních výkonů v končící sezoně.

V první fázi vybere odborná porota vždy 10 nominantů za mužský a 10 nominantů za ženský umělecký výkon.

Z této “širší nominace” vybere odborná porota  do “užšího kola” vždy tři nominanty za mužský a tři nominanty za ženský umělecký výkon

Na základě této “užší nominace” proběhne konečné hlasování o udělení Cen Thálie za dané období, a to vždy za jeden mužský a jeden ženský umělecký výkon. O laureátech cen za mimořádné umělecké jevištní výkony rozhodnou členové odborné poroty v tajném hlasování, které se bude konat za účasti státního notáře a zástupce Herecké asociace vždy v den předávání Cen Thálie.

I nadále bude udílet prezidium Herecké asociace ceny za celoživotní mistrovství v oblasti divadelního umění.

Dodatek ke Statutu Cen Thálie pro ročník 2019/2020

S ohledem na mimořádnou situaci nákazy COVID-19 a s tím související předčasné uzavření divadel v divadelní sezoně 2019/2020 mají odborné poroty Cen Thálie možnost ve výjimečných případech rozhodnout o přeřazení titulu, který měl premiéru v divadelní sezoně 2019/2020, do následujícího hodnotícího období v divadelní sezoně 2020/2021.

Jedná se jen o výjimečné případy inscenací, ve kterých je očekáván mimořádný výkon, případně byla vytipována některým z porotců, ale zbývající odborná porota neměla možnost výkon ohodnotit z důvodu předčasného uzavření divadel, nedostatečně kvalitního záznamu, případně neexistence záznamu.


Aktuální zprávy
SIBYLA, KRÁLOVNA ZE SÁBY oslaví jeden rok jubilejní 50. reprízou
Aktuální zprávy
Nominace na Ceny Thálie 2020 v muzikálové kategorii
Aktuální zprávy
BONNIE & CLYDE v Hudebním divadle Karlín mají své tváře
U článku nejsou žádné komentáře. Napište svůj názor jako první!