Aktuální zprávy

Jak budou probíhat letošní “muzikálové” Ceny Thálie? Ondřej Kepka vysvětlil podrobnosti


Prezident Herecké asociace Ondřej Kepka informoval, že letošní ročník Cen Thálie se uskuteční opět tradičně v historické budově Národního divadla a představil změny ve statutu Cen Thálie pro aktuální ročník.

Cena Thálie je ocenění udělované Hereckou asociací za mimořádné umělecké jevištní výkony v oblasti divadelního umění.

Vyhlášení výsledků 27. ročníku Cen Thálie proběhne 14. listopadu 2020 od 20:00 hodin v budově Národního divadla v Praze. Hlavním partnerem bude společnost Intergram.

Moderátorem večera bude opět Václav Moravec. Partnerem bude tradičně Česká televize, která bude vysílat přenos na ČT1 ve 20:00 hodin. Dalším partnerem bude Český rozhlas, kde bude 15. listopadu 2020 v 11:00 hodin na programu ČRo Dvojka odvysílán speciální hodinový diskusní pořad “Po udílení Cen Thálie“, který bude osobně moderovat Ondřej Kepka za účasti některých vítězů. V jednání je i speciální vysílání pořadu TOBOGAN a nově by měla vzniknout spolupráce s regionálními stanicemi ČRo, které by se věnovaly nominovaným ze svých regionů.

Nominace na Ceny Thálie budou zveřejněny na tiskové konferenci k Cenám Thálie 14. října 2020 od 14:30 v Národním divadle.

Ceny Thálie, Herecká asociace, Intergram, Ludvík Bohman (ředitel Intergram) a Ondřej Kepka (prezident Herecké asociace)

Ludvík Bohman (ředitel Intergram) a Ondřej Kepka (prezident Herecké asociace)


Schéma letošního ročníku Cen Thálie

Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry

V kategorii cen za mimořádný umělecký jevištní výkon bylo stanoveno hodnocené období v rozmezí od 1. června 2019 do 30. června 2020, tak aby byla obsažena celá divadelní sezona 2019/2020. V následujících ročnících bude hodnotící období v rozmezí od 1. července předcházejícího roku do 30. června roku, ve kterém se ceny udělují. Ve výjimečných případech může odborná porota rozhodnout o zařazení červnové premiéry do následujícího hodnoceného období.

Rozhodování o udělení ceny za mimořádné umělecké jevištní výkony (Cena Thálie) je svěřeno výhradně odborným porotám, jmenovaným prezidiem Herecké asociace.

Členové odborné poroty pro kategorii Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry pro divadelní sezónu 2019/2020 jsou: Pavel Bár, Zdeněk Barták (předseda), Milan Bátor, Radek Janda, Oldřich Kříž, Jiří Landa, Ludmila Machytková, Jolana Nováková, Miroslav Ondra, Michael Prostějovský a Vítězslav Sladký.

Na základě své průběžné práce provede odborná porota nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku zhodnocení jevištních výkonů v končící sezoně.

V první fázi vybere odborná porota vždy 10 nominantů za mužský a 10 nominantů za ženský umělecký výkon.

Z této “širší nominace” vybere odborná porota  do “užšího kola” vždy tři nominanty za mužský a tři nominanty za ženský umělecký výkon

Na základě této “užší nominace” proběhne konečné hlasování o udělení Cen Thálie za dané období, a to vždy za jeden mužský a jeden ženský umělecký výkon. O laureátech cen za mimořádné umělecké jevištní výkony rozhodnou členové odborné poroty v tajném hlasování, které se bude konat za účasti státního notáře a zástupce Herecké asociace vždy v den předávání Cen Thálie.

I nadále bude udílet prezidium Herecké asociace ceny za celoživotní mistrovství v oblasti divadelního umění.

Dodatek ke Statutu Cen Thálie pro ročník 2019/2020

S ohledem na mimořádnou situaci nákazy COVID-19 a s tím související předčasné uzavření divadel v divadelní sezoně 2019/2020 mají odborné poroty Cen Thálie možnost ve výjimečných případech rozhodnout o přeřazení titulu, který měl premiéru v divadelní sezoně 2019/2020, do následujícího hodnotícího období v divadelní sezoně 2020/2021.

Jedná se jen o výjimečné případy inscenací, ve kterých je očekáván mimořádný výkon, případně byla vytipována některým z porotců, ale zbývající odborná porota neměla možnost výkon ohodnotit z důvodu předčasného uzavření divadel, nedostatečně kvalitního záznamu, případně neexistence záznamu.


Aktuální zprávy
Muzikál HAIR slaví 50 let, příští sezónu ho uvede Divadlo Kalich
Aktuální zprávy
LOUSKÁČEK se představí na ledě
Aktuální zprávy
Premiéra muzikálu “Casanova” na zámku Hluboká se blíží (+ hudební ukázka)
U článku nejsou žádné komentáře. Napište svůj názor jako první!