Pozvánky a konkurzy

Konkurz na obsazení rolí a company do muzikálu ELISABETH


Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace, zastoupená doc. MgA. Martinem Otavou, Ph.D., ředitelem DJKT, vypisuje konkurz na představitele hlavních i vedlejších rolí a členy company v připravované české premiéře muzikálu ELISABETH autorů Michaela Kunzeho a Sylvestera Levaye.

České přebásnění: Michael Prostějovský
Hudební nastudování: Kryštof Marek
Choreografie: Pavel Strouhal
Režie: Lumír Olšovský

Premiéra 30. listopadu 2019 na Nové scéně DJKT v Plzni

TERMÍN KONKURZU

  • neděle 17. února a pondělí 18. února 2019 od 10 hodin (prezence v 9:30)
  • budova Nového divadla, Palackého náměstí 30, 301 00 Plzeň

PODMÍNKY A POŽADAVKY

  • uchazeči (s výjimkou nezpívajících tanečníků) si připraví vybrané konkurzní písně (notový materiál bude zaslán po přihlášení)
  • všichni účastníci si s sebou vezmou taneční tréninkové oblečení a obuv
  • účastníci berou svou účastí na vědomí, že jejich vystoupení bude z pracovních důvodů zaznamenáváno a může být poskytnuto majitelům licence ke schválení obsazení
  • vyhlašovatel si vyhrazuje právo přihlášeného ke konkurzu nepřizvat
  • zkoušky od září 2019 (zkoušky jsou placené)

PŘIHLÁŠENÍ NA KONKURZ

  • zájemci zašlou e-mail s fotografií, životopisem, preferovaným dnem účasti a jménem vybrané role na e-mail: klara.hlusickova@djkt.eu nejpozději do středy 13. února 2019

CHARAKTERISTIKA ROLÍ

ELISABETH, RAKOUSKÁ CÍSAŘOVNA

Silná, svobodomyslná a půvabná žena, která svým volnomyšlenkářským přístupem k životu předběhla svou dobu, odmítá se podvolit omezením dvorského života a v touze uniknout svému údělu flirtuje celý život se Smrtí, později prchá na cesty a zanedbává své povinnosti i vlastního syna, konečnou útěchu nakonec nachází až v náručí Smrti.

Požadavky: vzhled 25-35 let, hlasový rozsah f-As2 (F2 plným), vylehčený popový soprán

LUIGI LUCHENI

Elisabethin vrah, mladý muž italského původu z chudých poměrů, hnaný svým fanatismem a nenávistí k privilegované třídě, sarkastický, cynický a chvílemi téměř šílený vypravěč, provádějící publikum dějem, císařovnu Elisabeth a její rozmařilý způsob života nenávidí stejně jako celou rakousko-uherskou monarchii.

Požadavky: vzhled 25-30 let, hlasový rozsah g-C3 (B2 plným), popový / rockový tenor / vysoký baryton

SMRT

Elisabethin temný, citlivý a svůdný milenec, který je císařovnou fascinován stejně jako ona jím, do svého objetí postupně přijímá její dcerku, syna Rudolfa, její další blízké a nakonec i císařovnu samotnou.

Požadavky: vzhled 25-35 let, hlasový rozsah a-B2, popový tenor / vysoký baryton

CÍSAŘ FRANZ JOSEF I.

Elisabethin manžel a rakousko-uherský císař, zpočátku plně ovládaný svou dominantní matkou Sofií, přísný, konzervativní, uzavřený a od dětství vedený k nekompromisnímu naplňování svých vladařských povinností, svou ženu miluje, ale pod vlivem matky zprvu odmítá vyhovět jejím přáním, posléze se však jejich vztah snaží několikrát marně zachránit, byť nakonec zjistí, že šťastnou stejně Elisabeth nikdy učinit nemůže.

Požadavky: vzhled 30-40 let, hlasový rozsah g-G2

VELKOVÉVODKYNĚ SOFIE

Matka Franze Josefa a Elisabethina tchýně, zpočátku šedá eminence císařského trůnu, železnou rukou řídící veškeré kroky svého syna a přísně trvající na dodržování všech pravidel dvorského protokolu, svou snachu a její způsob života nenávidí, zakazuje jí styk s jejími dětmi a snaží se narušit její manželský vztah s Franzem Josefem.

Požadavky: vzhled 45-55 let, hlasový rozsah e-Fis2

VÉVODA MAX

Otec mladé Elisabeth, manžel vévodkyně Ludoviky, okouzlující muž nekonvenčního charakteru, volnomyšlenkář milující svobodu stejně jako jeho dcera a nepřetržitě prchající před oficiálními povinnostmi a omezeními dvora.

Požadavky: vzhled 40-60 let, hlasový rozsah g-E2

VÉVODKYNĚ LUDOVIKA

Matka mladé Elisabeth, žena vévody Maxe Bavorského, oproti manželovi jí vyhovuje povrchní kouzlo aristokratického života, přesto je zcela oddána svým milovaným dětem – Elisabeth a její starší sestře Heleně.

Požadavky: vzhled 40-60 let, hlasový rozsah g-Fis2

COMPANY

muži, ženy různého věku a typu

Cover Photo: © VBW

Pozvánky a konkurzy
Konkurz do světového muzikálu “Rómeo a Júlia”
Pozvánky a konkurzy
Konkurz do muzikálů Billy Elliot a Kozí válka
Pozvánky a konkurzy
Konkurz do muzikálu A. L. Webbera CATS aneb Mačky po prvý krát na Slovensku!
U článku nejsou žádné komentáře. Napište svůj názor jako první!